Omgaan met verlies

Onvermijdelijk hoort verlies bij het leven.
Vaak lukt het na verloop van tijd ondanks tegenslagen toch weer op te veren.
Wanneer het echter te groot is om te verstouwen kan in therapie
met lichaam, hart en ziel gezocht worden naar veerkracht om met verlies om te gaan.

Zin (her)vinden

Het doormaken van verlies (zoals van gezondheid, onafhankelijkheid, van werk, van geliefden, van thuis) stelt de vraag naar betekenis vaak opnieuw.
Antwoorden die voorheen voldeden, doen dat in een nieuwe fase lang niet altijd.
In een sessie kan de vraag naar de zin of juist het ontbreken ervan ontmoet worden.
Erkennen van wat er speelt is de eerste stap naar een mogelijk nieuwe verhouding tot het onvoorspelbare karakter van dit leven.