Links

www.biodynamischepsychologie.nl
Voor meer informatie over biodynamische therapie, de grondleggers, de theorie en de werkwijze

www.biodynamischetherapie.net
Informatie over de laatste ontwikkelingen in het biodynamische werk, lijst van biodynamische therapeuten in Nederland

www.sblp.nl
Als registertherapeut ben ik ingeschreven bij deze beroepsvereniging.
De SBLP heeft een beroepscode en een klachtrecht.
Op deze site kun je hier meer over lezen.

www.rbcz.nu
Het  tuchtrecht voor registertherapeuten is geregeld via de RBCZ.

www.camcoop.nl
Dit is de site van de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen, waarbij ik ben aangesloten.
De Geschillenregeling van de SBLP wordt beheerd door deze Geschillencommissie.

www.bodynamic-platform.nl
Achtergrond, theorie en praktijk van Bodynamic lichaamswerk, lijst van praktiserende therapeuten.

www.nvlp.nl
Over de koepelorganisatie van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie in Nederland

www.eabp.org
Verenigde lichaamsgericht werkende therapeuten in Europa, met beschrijving van opleidingsvereisten