Intake

De eerste sessie is een kennismaking. Het zo precies mogelijk formuleren van je veranderdoel staat daarin centraal.
Door nadere verkenning wordt je vraag zo concreet mogelijk –
Wat is de probleemsituatie, hoe ga je er mee om en hoe loop je vast?


Uitgangspunt is steeds: wat wil je NU veranderen.
Het bespreken van je levenssituatie en achtergrond staat ten dienste van dat doel.
Aan het eind van een intake heb je een zo duidelijk mogelijk beeld over inhoud, werkwijze en duur van de therapie.