Beroepsregistraties

De praktijk (sinds 1997) is aangesloten bij het kwaliteitsregister van de SBLP, bij de overkoepelende organisaties voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie – zowel de Nederlandse (NVLP) als de Europese (EABP) – het RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) en de geschillencommissie complementaire zorg (CAM Coop)

Overige registraties:

Kamer van Koophandel onder nummer 34291751,

AGB praktijkcode 9011255,

SHO-registratienummer 113548-109044 (wat betekent dat de praktijk voldoet aan de PLATO eindtermen voor het kwaliteitsregister).